Friday, April 20, 2012

Corona Zone Interviews, April 20, 2012

Zone Leaders- Elder Clark and Elder Linzey

Elder Alexander and Elder Weight

Elder Platt and Elder Cothran-Draper (Happy B-day Elder C.D!)

Elder Quillen and Elder Christensen

Elder and Sister Nielsen

Sister Fankhauser and Sister Jacobsen

Sister Shaw and Sister Muni

Elder Jensen and Elder Cluff

Elder Orellana and Elder Ramos

Corona Zone favorite scriptures:
Elder Linzey- 2N 31:19-20
Elder Weight- Alma 32:26-27
Elder Alexander- Alma 36:3
Elder Clark- 1N 21:13-16
Elder Cothran-Draper- Mosiah 3:19
Elder Platt- Alma 7:11-12
Elder Quillen- 3N 11:29
Elder Christensen- Alma 56:48
Elder and Sister Nielsen- Moroni 8:48
Sister Fankhauser- Isaiah 41:10
Sister Shaw- Ether 12:4
Sister Muni- Isaiah 61:1-3
Sister Jacobson 2N 4: 17-35
Elder Jensen- Helaman 5:12
Elder Cluff- D&C 121:7
Elder Ramos- Isaiah 13:2
Elder Orellana- Ether 12:27

No comments:

Post a Comment